Loading Events

Current Events

Find Events

January 2020

09
January
Thursday
Suyun İçi Kuru

Suyun İçi Kuru

January 9 - February 7

Kaan Küley’in “Suyun İçi Kuru” başlıklı kişisel sergisi, sanatçının öznel deneyimi bağlamında yaşamın başlangıç noktasının taşıdığı anlamlar üzerine kurgulanıyor. Kendi varoluş koşullarını anlamaya adanmış çalışmalarıyla Küley, insanoğlunun doğarken geçirdiği değişimi kaydediyor. Sanatçının kişisel gözlemleri yanında, dünyada olmanın, dünyaya fırlatılmanın, ‘angst’ duygusunun ne anlama geldiğini keşfe yöneliyor. Tabiat, kent, modern dünya, medya, sanat ve tıp insanı belirleyen her faktör çerçevenin içine alınıyor. Kaan Küley’in sanatsal perspektifine, heykel, resim, desen, buluntu nesneler ve yerleştirmeler giriyor. Kimi zaman ü. boyutlulara eklenen desen yüzeyleri,…

09
January
Thursday
Dry Under Water

Dry Under Water

January 9 - February 7

Kaan Küley’s solo exhibition titled “Dry Under Water” is based on the meanings of the starting point of life in the context of the artist’s subjective experience. Dedicated to understanding his own conditions of existence, Küley records the change human beings have undergone during birth. In addition to his personal observations, Küley is interested in discovering what it means to be in the world, to be thrown into the world, and what the feeling of ‘angst’ really means. Nature, urban…

+ Export Events