Selim Çınar

Selim Çınar

1988 yılı Sakarya doğumlu olan Selim Çınar, 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Resim İş Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini “Seramik Yüzeylerde Parafin Kullanımı” isimli tezi ile tamamlamıştır. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik eğitimine başlamıştır.  “BAĞ” ve “YOL” temalarını içeren üç kişisel seramik sergisi gerçekleştirmiş ayrıca ulusal, uluslararası ve karma seramik sergilerine katılmıştır. Seramik alanında altı adet ödül almış ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili çeşitli sempozyum ve çalıştaylara katılmaktadır. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Seramik Tasarım Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2016 yılından itibaren aynı görevine Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünde devam etmektedir.
Çınar’ın odağında tüm canlıların ve evrenin gizli katmanları yer almaktadır. Sanatçı ‘’persona’’nın altında gizli-saklı olan tüm yönlerin aslında bireyin gerçeğini oluşturduğunu ve evrenin de gücünün kabuğunun altındaki katmanlarda saklı olduğunu vurgulamaktadır. Bu katmanları görebildiğimizde – gösterebildiğimizde varoluşun ve evrenin daha da algılanabileceğini irdelerken, “Korkmadan Cesurca İçini Göster “ mottosunu edinmiştir.  Üretimlerinde felsefe, analitik psikoloji ve coğrafyadan etkilenen sanatçı bilincin katmanlarına göndermeler yaptığı eserlerinde figüratif ve amorf biçimleri kullanmakta, parafin dekor tekniği ile seramik yüzeylerde rölyefler, boşluklar ve renk katmanları yakalamaktadır.