Kaan Küley

Kaan Küley

Kaan Küley 1978 yılında Bursa’da doğdu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Giriş-gelişme-sonuç
sıralamasını icra etmenin güçlüğü sanatçıyı çizmeye, anlatmak yerine göstermeye
yöneltti. Dokunma hissinden yola çıkarak çamur malzeme başta olmak üzere farklı
malzemeleri denedi.
Heykeltıraşlığı yapmak ve bozmak, biçim vermek olarak gören sanatçı, sanatsal
üretim sürecini neticeden çok deneme-yanılma olarak görmektedir. Hedefe varmak
yerine yolda olma tutkusuna yoğunlamış olan Küley, güçlü bir sanat eserinin gücünü
bünyesindeki natamamlık duygusundan aldığını düşünür. ‘’Sonsuza dek sürecek
meditatif bir süreci artık izleyiciyle eseri buluşturmak için yarıda kesmek zorunda
olmak’’ şeklinde bu düşünceyi özetleyen Kaan Küley, son çalışmalarında, başlangıç
noktası olan çizime de yer veriyor. Deseni, işlerinin arka planında, mutfağında en
önemli paysahibi olan bu çok değerli disiplini heykellerinin ortaya çıkışlarındaki rolü
devam ederken, kompozisyonlarının tamamlayıcısı olarak da görünür hale getiren
sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.