Alea Pınar Du Pre

Alea Pınar Du Pre

Alea Pınar Du Pre 1972 yılında Viyana’da doğdu ve Künstlerhaus, Wiener Werktstaette’nin bıraktığı yoğun sanat ortamından etkilenerek yetişti. 1994’te Viyana Üniversitesi’nden mezun olan Du Pre’nin çalışmaları birçok farklı tekniği içinde barındırıyor. Kendi geliştirdigi teknik de sanal ortamı ‘gerçek hayat’ ile birleştiriyor.

Du Pre Art Deco döneminin büyük yaratıcı ressamlarından esinlenmesine rağmen eserlerini “ilerici ve modern” olarak nitelendiriyor. Resimlerinde incelikli keşiflerden ilham alan ve bunları farklı öykülere bağlayan Du Pre “İnsan figürüne ve insanlığa olan ilgim, insan hayatının kutsallığından, eşsizliğinden ve sanatın bunu fark etme ve gösterme gücünden kaynaklanıyor” diyor. Otodidakt olan sanatçı çocukluğunda kendi oyuncak bebeklerini dahi kendi üretti, 12-13 yaşlarında ilk yağlıboya tablolarını yapmaya başladı. 1995 – 2005 seneleri arasında Du Pre Istanbul hayranlığını ahşap üzeri yaptığı kubistik soyut yapıtları üreterek sergiledi.

2000 yılında İstanbul’a yerleştikten sonra 2008 yılında Türkiye’de ilk kişisel sergisini modern müzik ve eski ustalar arasındaki ilişkiyi kurguladığı ‘Reincarnation of Art’ Serisi ile Lucca Art, ‘Devam ettği sürece güzeldi’ serigisini ise Gallery Linart’ta gerçekleştirdi. Ardından GAMA Art, Studio RTI, Ilayda Sanat, Galeri Espas ve Avusturya konsolosluğu olmak üzere bir çok kişisel ve karma sergilere katıldı.

Alea Pınar Du Pre, gerçekçiliğin temel doğası ile ilgili bir ressamdır. Sanatçıya göre; bu gerçeklik hiç de bildiğimiz gibi bir gerçeklik değildir. Quantum mekaniği ve M teorisi anlayışı; tüm parçaların karıştığı ve bir bütünsellikle birleştiği, kendi içinde bölünmemiş bir evreni göstermektedir. Fiziksel gerçeğin temel doğası; bize öyle görünse de, farklı nesnelerin toplamı veya toplanması değil, devamlı dinamik değişiklik içinde olan bölünmemiş bir bütün olmasıdır.

Bu bulgulardan esinlenen Pınar Du Pre; sanatsal “iç dünya” ve “dış dünya” benzetmeleri yaratmaktadır. Du Pre’nin resimleri, günlük hayatımızın dokunulabilir gerçekliğinin, dünyadaki her şey gibi yanıltıcı bir şekilde, sanal olduğunu göstermektedir. Bilimsel bulgular; beyinlerimizin “dış dünyayı” her seferinde plastik gibi şekillendirdiğini ve bize “gerçeklik” olarak öne sürdüğünü göstermektedir. Pınar Du Pre’nin tekniği de bu yanılgıyı yansıtmaktadır. Sanatçının, dijital sanatın sentetik duruşunun üzerine kurguladığı sahneler, tanıdık ama gerçeklikten uzak kareler sunmaktadır. Eserlerinde kullandığı dijital sanatlar, algımızın sanallığını yansıtırken; akrilik, varak ve “epoxy” gibi klasik sanat araçları da, gerçekliğimizin yaratılmış ve dokunulabilir tarafını yansıtmaktadır. Pınar en büyük sanatsal etkilenmelerine gönderim yaparak stilini “New Symbolist Pop-Art” olarak tanımlamaktadır. Pop-Art, zamanında kütlesel kültürün materyalizmini ikonografik olarak çizmiş olsa da, Pınar’ın daha alt üst edici bir niyeti vardır. Onun dileği, sanatı ile içsel bir kavrayışı harekete geçirmektir. Maksadı; bilinen inanış sistemlerini soruşturmak ve kanvasın ötesine bakarak gerçekliğimizi farklı yorumlamamıza ilham vermektir. Eserlerin her birinde yansıtılanlar, izleyicilere görünenin ve görünmeyenin, gerçeğin ve algılamanın oyun alanındaki bulanık köprülerini sorgulattırmaktadır. Sanatçının, “gerçeğin ne olduğunu” sorguladığı her bir eserinde, “gerçeğin” parçaları gözümüze çarpmaktadır.

Du Pre; “her akıl gördüğünü daima kendi bünyesinde bulundurmaktadır ancak sınırlı ve belirsiz bakış açısı ile. Her birimizin hayatlarımızda farklı tecrübeleri vardır, fakat her bakış açısı geçerlidir. Beyinlerimiz, farklı bir boyutun yansıması olan frekansları yorumlayarak tarafsız gerçeği matematiksel anlamda inşa eder; bu farklı boyut, boşluk ve zamanın her ikisinin ötesindeki daha derin bir var olma düzenidir. Varoluşumuzun doğasını durmadan sorgulamam, doyumsuz merakımdan ve gerçeğe olan çok derin sevgimden gelmektedir. İnsan yaşamının kutsallığına inanıyorum. Sanat; merakımı dönüştürecek, bilimi resme aktaracak, şekilsizliğe şekil getirecek tuvalimdir.” diyerek, eserlerinin temelindeki düşüncelerini aktarmaktadır.